Facebook Adatkezelési tájékoztató

.

A https://www.facebook.com/Festegess Timivel üzleti Facebook oldalt abból a célból működtetjük, hogy a facebook profillal rendelkező érdeklődők megismerhessék üzleti tevékenységünket.

Az Adatkezelési tájékoztató a festegesstimivel.hu honlapon olvasható:

link: festegesstimivel.hu/adatkezelesitajekoztato

A személyes adatok kezelése körében az érintetti jogok érvényesülését a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint biztosítjuk.

A Facebook üzleti oldalon keresztül érkező kommentekben és privát üzenetekben és mesengeren megadott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztató VII/9. pontja szerint kezeljük.

Itt tájékoztatjuk a facebook üzleti oldal látogatóit arról, hogy a Facebook olyan egyedi azonosítóval ellátott cookie-kat használ, melyek alapján a facebook oldaladminisztrátor hozzájut bizonyos látogatói adatokhoz (pl. demográfiai adatokhoz) és ezekből a Facebook felületén statisztikákat, elemzéseket tud készíteni. A látogató a böngészőben tudja törölni ezeket a cookie-kat. A látogató kérheti az oldaladminisztrátort, hogy jelezze a facebook felé, ha elemzési adatai kapcsán hozzáférést, helyesbítést, adathordozást, törlést és/vagy elemzési adataik kezelésével szemben tiltakozni vagy korlátozást kíván alkalmazni.

Tiltakozás vagy korlátozásra irányuló kérést - oldaladminisztrátorként - közvetlenül továbbítjuk a facebook részére.