Mi történik, ha fest a gyermek?

2020.03.18


A festés jelentőségével, és a gyermek személyiségfejlődésében valamint a gyermekfejlesztésben betöltött szerepével számos szakirodalom foglalkozik. 


Mi történik, ha fest a gyermek?

Amikor külső szemlélőként megfigyelünk egy gyermeket rajzolás vagy festés közben úgy, hogy hagyjuk, hogy lássunk is, mi történik, akkor nyilvánvalóvá válik számunkra az a válasz, amit a fenti kérdés rejt. Amikor fest a gyermek, fejlesztés történik, egyszerűen, szeretetben és természetesen. Igen, valóban ez történik. Látjuk, hogy a gyermek jól érzi magát, egyszerűen és természetes módon önmagát éli. Békés és szeretetteljes állapotban alkot, és csak is a készülő műre koncentrál . Mindez azonnal feltűnik a szemlélő számára.

Ami a kutató tekintet elől elrejtve zajlik, az a festés közben történő bonyolult lelki és agyi tevékenység. Nem is hinnénk, de figyel, erősen koncentrál, gondolkodik, észlel, és még a környezetéből érkező hatásokat is feldolgozza, átdolgozza, és végül, meg is jeleníti minderről a véleményét. Ezek a folyamatok persze nem tudatosan zajlanak. Mégis ezek is segítenek a gyermeknek értelmezni a külvilágból jövő számtalan benyomást, és segítségével, sokkal könnyebben tudja feldolgozni ezeket.

Hogy lehetséges mindez? Ez egyrészt a gyermek életkori sajátosságából, másrészt az alkotás természetes hatásából adódik. A festés, rajzolás, mint kifejezésmód, a gyermek számára fejlődésének egy szakaszában, sokkal természetesebb módszer, mint például a beszéd. Ez számára egyfajta belső és külső kommunikációt is jelent. Amit szavakkal nehezen, nehezebben, vagy egyáltalán nem tudna kifejezni, azt sokkal könnyebben tudja lefesteni. Alkotás közben teljes egészében önmagát éli, érzéseit, feszültségeit és problémáit pedig képi formában jeleníti meg, így azok feldolgozása is egyszerűbben történik meg. Anélkül tudja megjeleníteni mondanivalóját és problémáit, hogy mindezt tudatosan át kéne élnie azáltal, hogy szavakban megfogalmazza. Az alkotás természetes hatása következtében, a tudat kitágul, a szellemi befogadóképesség pedig, nagymértékben megnő. Az így kialakult nyitott szellemi és lelki állapot teszi lehetővé számos képesség fejlesztését.

Az eredményes gyermekfejlesztéshez, nem elég a jó fejlesztő program. Azonban ha úgy tudjuk segíteni a gyermek fejlődését, hogy az folyamatos örömforrássá tudjon válni, és sikerélményt, és az alkotókedve kiteljesedését is eredményezze, akkor fejlődése felgyorsul és sikeres lesz. Ebben az állapotban ugyanis a folyamatos fejlődés már a gyermek belső igényévé válik. Ez a siker záloga. 

Ezen az úton kívánok segítőtársa és partnere lenni a gyermekeknek.